Musikutbildningar

Jag har många gånger funderat på att ta en utbildning som har med musik att göra. Jag har alltid varit oerhört intresserad av musik och vill lära mig mer om ämnet. Jag har tittat runt på Internet på olika utbildningar och har funnit några stycken som jag har tyckt varit ganska bra. Men jag måste läsa upp min engelska om jag ska lyckas att komma in på någon av dem. Det krävs faktiskt ganska mycket kunnande innan man börjar för att man ens ska ha en chans. Men jag tror att jag kommer att klara det. Jag har som mål att börja en utbildning nästa höst. Det ser jag verkligen fram emot redan nu! Och jag gör allt jag kan för att jag ska lyckas!